Visitation | Psykiatrifagligt team

Visitation | Psykiatrifagligt team

Når der skønnes at være behov for en grundig udredning af en sag, henviser Socialfagligt Centers myndighedssocialrådgivere til PFT.

Henvisningen sker i forhold til Servicelovens § 85. Ydelsen omfatter bostøtte med særligt fokus på en kontakt- og relationsbaseret udredningsydelse.