Pårørende | Fruerlunden

Pårørende | Fruerlunden

På Støttecenter Fruerlunden er beboernes pårørende velkomne. Personalet ønsker at møde dine pårørende med åbenhed og respekt.

Pårørende er personer, der har tætte relationer til beboeren. Det kan f.eks. være forældre, søskende ægtefælle eller børn. Men det kan også være en person, der ikke er i familie med beboeren, men har et nært forhold til vedkommende. Det er derfor dig, som definerer, hvem der er dine nærmeste.

Dine pårørende kan altid få information, råd og vejledning af generel karakter. Det er muligt at få specifikke informationer, når du ønsker og tillader det.

På Støttecenter Fruerlunden ønsker vi at samarbejde med dine pårørende, sådan at de føler sig hørt og får lejlighed til at støtte og bidrage med værdifulde oplysninger.

Vi yder støtte til at opbygge og vedligeholde kontakt til de pårørende/netværk, når du ønsker dette.