Støttecenter Fruerlunden

Støttecenter Fruerlunden

Målgruppen er voksne borgere med en psykisk lidelse og som har behov for daglig hjælp, omsorg eller støtte.

Ud fra en viden om at man kan komme sig psykisk lidelse helt eller delvis (kaldet recovery) og med den enkelte borgers egne værdier og individuelle behov i centrum, tilbydes der støtte i eget hjem, i det omgivende samfund og fællesaktiviteter.

Støtten gives med et psykosocialt rehabiliterende udgangspunkt, som har til formål at træne, udvikle og vedligeholde færdigheder.

Der er ansat to medarbejdere, som arbejder i dag- og aftentimer i hverdagene.

Støttecentrets Fælleshus er indrettet i et 2-etagers parcelhus.

Støttecentret er normeret til 8 borgere, som bor i rækkehuse i Fruerlunden og Fruerparken - i umiddelbar nærhed af Fælleshuset.

Mandag og torsdag er der personale i Fælleshuset i aftentimerne, hvor der er mulighed for socialt samvær og deltagelse i fritidsaktiviteter.

Hver mandag afholdes beboermøde.

Hver borger har nøgle til Fælleshuset, som kan benyttes frit ud fra den enkeltes behov

Den enkelte tilbydes individuelle samtaler, deltagelse i socialt samvær og udflugter. Borgerne er medansvarlige for indkøb og fælles madlavning.