Studerende og elever

Studerende og elever

Alle tilbud fungerer som praktiksted og byder studerende og elever velkommen.
På Skovsbovej uddanner vi sygeplejestuderende og SSA-elever.