Personale | Botilbud Skovsbovej

Personale | Botilbud Skovsbovej

Der er ansat ca. 65 medarbejdere, inkl. køkken- og rengøringspersonale, sekretær og pedel.

Medarbejderne på Skovsbovej har alle en uddannelse indenfor social- eller sundhedsområdet.

Ledergruppen består af: Leder af botilbudet samt 2 afdelingsledere.

Der er desuden ansat en psykiatrisk speciallægekonsulent.