Afdeling Skovbrynet

Afdeling Skovbrynet

Målgruppen er voksne borgere med en psykisk lidelse og som har behov for daglig hjælp, omsorg eller støtte.

Ud fra en viden om at man kan komme sig psykisk lidelse helt eller delvis (kaldet recovery) og med den enkelte borgers egne værdier og individuelle behov i centrum, tilbydes der støtte i eget hjem, i det omgivende samfund og fællesaktiviteter.

Støtten gives med et psykosocialt rehabiliterende udgangspunkt, som har til formål at træne, udvikle og vedligeholde færdigheder.

Formålet er at yde støtte til at leve et liv i egen bolig i trygge omgivelser. Der gives tæt individuel støtte samtidig med, at der er mulighed for at få støtte til et socialt liv og deltagelse i socialt samvær såvel i støttecentret som i samfundet.

Støttecentret består af et fælleshus og 3 selvstændige bygninger med i alt 12 lejligheder, fordelt på stue og 1. sal. To lejligheder er handicapvenligt indrettet.

Støttecentret ligger tæt på IMPULS Kursuscenter & Mødested, som er et aktivitets- og samværstilbud.

Der er ansat 3 fuldtidsmedarbejdere og en vikar. Der er personale i dag- og aftentimer alle hverdage og i weekends og helligdage.

Tilbuddet kan benyttes på forskellig vis, alt efter den enkelte borgers individuelle ønsker og behov.

Hver borger har en nøgle til fælleshuset, som kan benyttes frit.