Personale | Café Aroma

Personale | Café Aroma

På Cafe Aroma er der ansat ergoterapeuter, fysioterapeut, kunstterapeut alle med efteruddannelse, samt socialrådgiver og kok.

Hanne Andersen
Butik

Helle Rasmussen
Køkken

Mette Steen
Køkken

Elisabeth Heckmann
Køkken

Sara Jollmann
Service

Jørgen Klausen
Kontor

Stig Wolff
Cafè