Velkommen til Socialpsykiatri i Svendborg

Velkommen til Socialpsykiatrien i Svendborg

I Center for Socialpsykiatri er vi optaget af at udvikle de enkelte tilbud og vores faglighed i retning af en målrettet og individuelt tilpasset støtte til den enkelte borgeres proces med at komme sig.

Hjemmesidens formål er at give dig et hurtigt overblik over vore tilbud og kontaktmuligheder.

Under de røde faneblade beskrives de enkelte tilbud. Her kan du gå på mere detaljeret på opdagelse i, hvad vi tilbyder.

Under fanebladet ”Kontakt” finder du kontaktoplysninger til lederne af de enkelte tilbud. Ved direkte kontakt kan du få svar på eventuelle spørgsmål og lave aftaler om besøg.

Under fanebladet ”Om Os” kan du se de enkelte tilbuds indsatsområder for 2014. her får du en oversigt over, hvilke udviklingsområder, vi arbejder mere præcist med i år. Her kan du også se Centerets organisering.

Under fanebladet ”Links” kan finder du links til inspirerende og informationsrige hjemmesider.

God læselyst!

Psykinfo: Forårskatalog 2017